Natalia Sroka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu dyplom w 2009r. Wydział Edukacji Artystycznej, specjalność Pedagogika Sztuki, Promocja i krytyka sztuki, drugi zakres Malarstwo. Studia na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Bukareszcie. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Wydziału Kulturoznawstwa. Uwzględniona w rankingu młodych artystów “Kompas Młodej Sztuki 2010”. Udział w polsko-niemieckiej akcji artystycznej w Dachau 2013, Rezydencja artystyczna w Borsec w Rumunii 2013, III nagroda na XX Ogólnopolskim Konkursie Sztuki im. Vincenta van Gogha w Rybniku, Udział w 3 Międzynarodowym Sympozjum Sztuki Multipoint 2012 Nitra – Słowacja, Udział w Aukcjach Młodej Sztuki.

Natalia Sroka graduate The Academy of Fine Arts in Poznań, Faculty of Artistic Education Full-time Master’s studies in the fields of: Fine Arts Pedagogy and Art Criticism and Promotion, Second field: Painting Studies in The National University of Arts Bucharest, Romania Graduate MA in Cultural Studies in Adam Mickiewicz University in Poznań Included in the ranking of young artists 2010 “Compass of Young Art 2010”, Participation in the Polish-German artistic action in Dachau 2013, The Artist Residency in Romania 2013, 3rd award in the 20th Polish Art Competition for the name of Vincent Van Gogh in Rybnik, Multipoint International Art Symposium 2012 Slovakia.

Copyrighted Image

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram