Regulamin
Proszę o zapoznanie się z regulaminem galerii przed złożeniem zamówienia. W dalszej części niniejszego regulaminu osoba składająca zamówienie jest określana jako Klient. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zapisanych w nim zasad i postanowień. Podczas zakładania konta w sklepie Klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem i potwierdza, iż akceptuje jego warunki. Składając ofertę kupna zawierają Państwo prawnie wiążącą umowę KUPNA-SPRZEDAŻY.

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Właścicielem e-galerii, jest Natalia Sroka, zgodnie z ogólnymi warunkami działalności artystycznej.
2. Ceny obrazów znajdujących się w e-galeriie wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszt przesyłki jest doliczany w trakcie realizacji koszyka zakupów. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta i Sklepu wiążąca w momencie złożenia zamówienia.
3. Natalia Sroka jest stroną umowną sprzedaży zawieranej z Klientem i figuruje na fakturze jako sprzedawca zamówionych przez Klienta produktów.
4. Klientem nazywamy osobę lub firmę / instytucję, która wypełniła formularz zamówienia. Zamówień w e-galerii mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.
5. Poprzez złożenie zamówienia w e-galerii, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez galerię danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych i wysyłkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Galeria nie udostępnia żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, osobom trzecim.

II. OFERTA E-GALERII
1. Oferta galerii nie jest ograniczona terytorialnie.
2. Oferta ilościowa w e-galerii jest zmienna, galeria nie prowadzi stanów magazynowych.
3. Ilość produktów objętych promocją w galerii jest ograniczona. Sprzedaż tych produktów realizowana jest na podstawie kolejności zamówień aż do wyczerpania oferty.
4. Galeria zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen bez podania przyczyny.
5. Galeria dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

III. ZAKUPY, PŁATNOŚCI I REKLAMACJE
1. Zamawiane produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy. W przypadku większych zamówień zastrzegam sobie prawo do realizacji ich w dłuższym okresie czasu niż określony w regulaminie (po uprzednim poinformowaniu zleceniodawcy drogą mailową lub telefoniczną).
2. Zamówienie jest uznane za ważne tylko jeśli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do galerii przy wykorzystaniu mechanizmów zawartych na stronach galerii.
3. Proces dokonywania zamówienia:
– Zamówień oraz przeglądania wzorów można wykonywać przy pomocy przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer.
– Wskazane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych.
– Klient składa zamówienie przy pomocy formularza zamówienia znajdującego się na stronie galerii.
– Wykonywanie zakupów wymaga rejestracji, wymagane są jedynie podstawowe dane umożliwiające wysyłkę i kontakt.
– Galeria weryfikuje poprawność zamówienia i wysyła Klientowi na podany adres e-mail podczas rejestracji potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Weryfikacją zamówienia nazywamy: stwierdzenie kompletności danych Klienta i danych do wysyłki, sprawdzenie listy produktów zamówionych przez Klienta, potwierdzenie dokonania wpłaty na konto sklepu;
– W przypadku niemożności przeprowadzenia weryfikacji zamówienia, zamówienie zostaje potraktowane jako odrzucone. W przypadku niekompletności danych do wysyłki lub danych Klienta do wystawienia faktury, Galeria zobowiązuje się podjąć próbę kontaktu z Klientem w celu uzupełnienia brakujących informacji. Brak kontaktu z Klientem w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od momentu wpłynięcia zamówienia oznacza potraktowanie zamówienia jako niemożliwe do weryfikacji, a tym samym odrzucone. Niemożność przeprowadzenia weryfikacji oznacza: niekompletność danych osobowych Klienta, niekompletność danych do wysyłki, niekompletność danych do wystawienia faktury, niemożność kontaktu z Klientem celem weryfikacji / uzupełnienia niekompletnych danych.
4. Klient korektę do swojego zamówienia może wprowadzać do momentu wysłania przez galerię potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (tj do chwili otrzymania maila z tytułem „Przygotowania do wysyłki” lub „Płatność zaakceptowana”. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez galerię. W wypadku opłaconego zamówienia galeria zwraca wpłacone pieniądze. Formy płatności wybieramy w formularzu zamówienia.
Zamówienie zostaje anulowane w przypadku braku wpływu środków na konto w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia jego złożenia. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
W momencie potwierdzenia wpływu środków na konto Klient otrzymuje na wskazany przez siebie w procesie zamówienia adres e-mail wiadomość z informacją o przyjęciu przez galerię zamówienia do realizacji.
5. Galeria zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane, np. niepoprawny adres wysyłkowy, brak adresu e-mail, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Również zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że indywidualne ustalenia między Klientem a galerią stanowią inaczej.
6. Średni czas realizacji zamówienia w naszym Sklepie wynosi średnio 7-10 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie.
7. Na terenie Polski dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.
8. Zapłata za zamówienia produktu przez Klienta odbywa się przelewem na konto, zapłata dotyczy ceny obrazu plus kosztów przesyłki. Po dokonaniu weryfikacji i potwierdzeniu, galeria przystępuje do realizacji zamówienia.
9. W przypadku zamówień indywidualnych cena ustalana jest indywidualnie Realizacja następuje dopiero po pisemnym oświadczeniu Klienta o akceptacji.
10. Na zakupione obrazy wystawiam umowę kupna – sprzedaży. Do zakupionego obrazu wystawiam certyfikat potwierdzający że przedmiot umowy został wykonany przez twórcę i właściciela praw autorskich. Zapłata za obraz/obrazy następuje w formie przelewu bankowego na moje konto.
11. Klient ma prawo w terminie 10 dni od dnia dostarczenia przesyłki zwrócić zakupiony towar w momencie jego niezgodności z zamówieniem. Zwrócony w ten sposób towar prosimy odsyłać w oryginalnym opakowaniu, produkt powinien być kompletny, nieuszkodzony i bez śladów użytkowania. Strony ustalają sposób realizacji reklamacji: zwrot wpłaconych środków lub ponowna realizacja zamówienia.
12. W przypadku ewentualnej reklamacji należy skontaktować się ze galerią i ustalić jej zakres. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z przyczyn niewłaściwego użytkowania  – np. rozerwań / uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych przez kupującego.
13. Przed odebraniem przesyłki, w obecności pracownika poczty lub kuriera, należy sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub otwierania nie należy jej przyjmować, a w obecności kuriera prosimy sporządzić odpowiedni protokół zgodny z przepisami firmy dostarczającej przesyłkę. O fakcie uszkodzonej przesyłki prosimy o powiadomienie mailowe sklepu info@nataliasroka.com
14. Wszelkiego rodzaju opóźnienia w dostawie lub jego niezgodność z zamówieniem, a także szkody powstałe w czasie transportu kupujący proszony jest o zgłaszenie do galerii.
15. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez galerię, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki (wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w § 37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do galerii i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres sześciu miesięcy. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przepadkowi na rzecz galerii.
16. Prawo do odstąpienia warunków umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ma prawo do odstąpienia od ustaleń umowy w terminie 14 dni bez konieczności podawania powodów odstąpienia. O odstąpieniu od umowy należy powiadomić sklep w formie pisemnej lub e-mailem i odesłać zamówiony produkt na adres zwrotny. Po otrzymaniu przesyłki z produktem galeria zwraca wpłacone środki na konto Klienta.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień w e-galerii. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zakupów w e-galerii.
2. Opinie i pytania dotyczące pracy e-galerii w zakresie prezentacji produktów i realizacji zamówień prosimy wysyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres e-mail info@nataliasroka.com
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000r.
4. Prowadząca galerię nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto i dane Klienta.
5. Galeria nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej produktów zawartych w e-galerii internetowej w siedziby pracowni, jedynie za pośrednictwem sprzedaży internetowej nataliasroka.com
6. Prawa autorskie – zamieszczone wzory w e-galerii nataliasroka.com podlegają ochronie praw autorskich. Kopiowanie lub przetwarzanie wzorów zamieszczonych w galerii w jakikolwiek sposób jest zabronione, zgodnie z przepisami o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych. Zamieszczone obrazy są projektami własnymi Natalii Sroka.
Adres do korespondencji:
e-mail: info@nataliasroka.com
Konto bankowe dla płatności wykonywanych przy zakupie w e-galerii nataliasroka.com jest przesyłane mailem w potwierdzeniu zamówienia.

Copyrighted Image

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram